Arctic Paper


ARCTIC PAPER S.A. jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Grupa produkuje wiele rodzajów niepowlekanego papieru bezdrzewnego oraz niepowlekanego papieru drzewnego dla drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej. Portfolio produktowe Grupy tworzą marki takie jak Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo and L-Print.

Grupa posiada cztery papiernie: w Kostrzynie nad Odrą (Polska), Munkedal i Grycksbo (Szwecja) oraz Mochenwangen (Niemcy). Łączne zdolności produkcyjne czterech papierni wchodzących w skład Grupy wynoszą ponad 800 tys. ton papieru rocznie.

Papiernia w Kostrzynie nad Odrą posiada moce produkcyjne na poziomie 275 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, tj. druku książek, broszur, formularzy oraz do wyrobu kopert i innych wyrobów papierniczych.

Papiernia w Munkedal posiada moce produkcyjne na poziomie 160 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny stosowany przede wszystkim do druku książek oraz wysokiej jakości broszur.

Papiernia w Mochenwangen posiada moce produkcyjne na poziomie 115 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier drzewny stosowany przede wszystkim do druku książek i ulotek.

Papiernia w Grycksbo posiada moce produkcyjne na poziomie 265 tys. ton. i produkuje wysokogatunkowe papiery powlekane, przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej.

Ważną częścią Grupy są spółki dystrybucyjne i biura sprzedaży zajmujące się dystrybucją i marketingiem produktów Grupy. Obecnie Grupa posiada w Europie 14 spółek dystrybucyjnych i biur sprzedaży, zapewniających jej dostęp do wszystkich rynków europejskich, dzięki czemu uzyskała 1/5 europejskiego rynku objętościowego papieru książkowego.

Grupa Arctic Paper zatrudnia łącznie ponad 1500 pracowników. Siedziba Zarządu tej międzynarodowej Grupy znajduje się w Polsce, w Poznaniu. Największym akcjonariuszem Arctic Paper S.A. jest szwedzka spółka akcyjna Nemus Holding AB. Po przeprowadzonej w październiku 2009r. ofercie publicznej oraz emisji akcji n apoczątku 2010 roku, 25% akcji znajduje się w rękach akcjonariuszy giełdowych.FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN