Centrum Sportu w Gminie Lesznowola


O nas

Dnia 30 czerwca 2015 roku na mocy uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 117/XI/2015 zostało utworzone Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej 28. Jednostka organizacyjna gminy została powołana w celu wykonywania zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym zarządzania i administrowania gminnymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi.

Galeria zdjęć

FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN