"Esquadra"Gubin


Stowarzyszenie "Esquadra" Gubin zajmujące się niesieniem pomocy chorym dzieciom. Nr konta bankowego w mBanku: 73 1140 2004 0000 3202 7572 0287

31 osób, którym przyświeca jeden wielki cel - bezinteresowna pomoc. To ludzie, którzy chcą poświęcić swój wolny czas i działać charytatywne na rzecz dotkniętych ciężkimi chorobami najmłodszych mieszkańców Gubina. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o działalność Stowarzyszenia. Chodzi również między innymi o promocję wolontariatu, a także zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego społeczeństwa oraz organizowanie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Potrzebujących jest wielu, więc mamy pełne ręce roboty Zakres działalności stowarzyszenia:.

1. ORGANIZOWANIE POMOCY CHORYM DZIECIOM I ICH RODZINOM 

 2. (skreślony)

3. PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU 

4. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU KRAJU ZE SZCZEGÓLNYM ZAAKCENTOWANIEM DZIEDZIN ZWIĄZANYCH ZE SPORTEM, KULTURĄ I EDUKACJĄ 

5. ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI LOKALNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW


6. WSPIERANIE PRZEJAWÓW AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY 


7. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I POZNAWCZYCH 


8. ORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM 


9. ZAANGAŻOWANIE W ROZWOJ ŻYCIA KULTURALNEGO SPOŁECZEŃSTWA 


10. ZBIERANIE PIENIĘDZY ORAZ INNYCH DATKÓW I PRZEKAZYWANIE ICH NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 11.ORGANIZOWANIE POMOCY NAJUBOŻSZYMFIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN