Firma Ochrony "Herkules"


Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia Herkules jest profesjonalną, wyspecjalizowaną firmą w kompleksowej obsłudze ochrony osób i mienia, działająca od 1991 roku. Posiadamy koncesję na teren całego kraju.

Misją firmy jest wykonywanie zadań z sumiennością i dbałością dla zapewnienia komfortu naszym klientom . Gwarancją wysokiej jakości usług są zatrudnieni przez nas starannie dobrani pracownicy, przeszkoleni w zakresie BHP i p.poż, posiadajacy stosowne uprawnienia i licencje.

Wieloletnie doświadczenie w ochronie osób i mienia oraz monitorowaniu budynków przedsiębiorstw, administracji publicznej, szkół, budów, obiektów handlowych, sprzątaniu pomieszczeń biurowych, hal, placów i innych zadań spowodowało że KFOM HERKULES cieszy się dobrą renomą na rynku usług o czym świadczą referencje naszych klientów.

KFOM Herkules zapewnia konkurencyjne ceny i terminową realizację usług. Korzystanie z naszych usług gwarantuje klientom ulgi w wysokości 70% obowiązkowych wpłat na PFRON. Działalność Firmy jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

 OCHRONA MIENIA

Sklepy, supermarkety

Nasi pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach ochrony w placówkach handlowych w tym sklepach wielkopowierzchniowych. Pracownicy ochrony są odpowiednio jednolicie umundurowani, oznaczeni, wyposażeni w radiotelefony i wykrywacze zabezpieczeń towarów.

Szkoły i przedszkola

Dzieci i młodzież szkolna ze względu na różne zagrożenia kontaktami z osobami postronnymi są objęte szczególną opieką zapewniajacą bezpieczeństwo szkoły i pomoc kadrze pedagogicznej.

Budowy

KFOM HERKULES chroni obiekty w budowie zapewniając bezpieczeństwo ruchu pojazdów, sprzętu, dróg komunikacji osób nadzoru a także materiałów i narzędzi firm podwykonawczych. W celu prawidłowej ochrony obiektów w budowie nasza firma dysponuje odpowiednio wyposażonym i przygotowanym do całodobowej ochrony sprzętem w tym środkami środkami łaczności, przenośnymi obiektami zabezpieczenia technicznego.

Obiekty biurowe i produkcyjne

KFOM Herkules chroni, zabezpiecza i kontroluje ruch osób i towarów oraz dostęp do obiektów biurowych przestrzegając ściśle procedur obowiazujacych w zakładach produkcyjnych i obiektach biurowych.

Imprezy masowe

KFOM Herkules dysponuje dobrze przygotowanymi fizycznie i odpowiedzialnymi licencjonowanymi pracownikami z wieloletnim doświadczeniem w zabezpieczaniu imprez masowych. Podstawą działań naszych służb ochrony jest Ustawa o Ochronie Imprez Masowych.

SPRZĄTANIE

Biura, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe

KFOM Herkules utrzymuje w należytym porządku, stanie sanitarnym i estetycznym pomieszczenia biurowe przedsiębiorstw i budynki użyteczności publicznej. Firma sprząta biura klientów o różnorodnych wymaganiach. Gwarancje jakości usług zapewnia zastosowanie wysokiej jakości środków czystości i urządzeń mechanicznych w tym czyszczarek, odkurzaczy, myjek wysokociśnieniowych uznanych firm oraz ścisły nadzór.

Sprzątanie po budowie

KFOM Herkules specjalizuje się w sprzątaniu nowo powstałych lub remontowanych budynków przed oddaniem ich do użytkowania końcowego. 

Standardowa usługa polega na usunięciu pozostałości po ekipach remontowo budowlanych, gruntownym czyszczeniu podłóg i posadzek, myciu elementów wyposażenia, myciu okien, ścian, drzwi czyszczeniu parkingów, dróg, niezbędnej kosmetyce przed otwarciem obiektu.

Zakres usług firma dostosowuje do potrzeb klientów zależnie od  projektu architektonicznego i rodzaju surowców z których wykonano obiekt.

Do czyszczenia mechanicznego wykorzystywane są urządzenia światowej marki VIPER w tym szorowarki, polerki, odkurzacze, myjki wysokociśnieniowe i wytwornice piany aktywnej.

Wspólnoty mieszkaniowe

Nasze usługi zapewniają komfort  życia mieszkańców wspólnot mieszkaniowych poprzez dbałość  o porządek, estetykę otoczenia budynków. Obsługa nieruchomości oparta jest na przestrzeganiu procedur mycia, dezynfekcji klatek schodowych, zamiatania chodników, zasad konserwacji i utrzymania terenów zielonych.

Place i parkingi

Firma Herkules jest wiodącym dostawcą usług utrzymania w czystości i porządku placów i parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. KFOM Herkules oferuje usługi na wysokim poziomie gwarantującym  klientom bezproblemową działalność handlową, usługową i produkcyjną.

Wynajem sprzętu

Firma Herkules prowadzi wynajem podnośnika koszowego do 20m.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

KFOM Herkules oferuje pełen zakres obsługi nieruchomości w zakresie zarządzania, w tym administrowania, ochrony, monitorowania i sprzątania, gwarantując jednocześnie utrzymanie nieruchomości na najwyższym poziomie.

Usługi zarządzania nieruchomością KFOM Herkules świadczy z uwzględnieniem potrzeb właścicieli lokali i obiektów użytkowych, gwarantując im całkowity komfort użytkowania. 

KFOM Herkules przyjmując nieruchomość do obsługi wyposaża ją nieodpłatnie w system całodobowego monitoringu. Kompleksowość usług w zakresie zarządzania nieruchomością zapewnia konkurencyjne ceny dla klientów.

KFOM Herkules analizuje i zaspokaja potrzeby właścicieli, dba o zwiększenie atrakcyjności korzystania z lokali przez pozytywne wyróżnienie nieruchomości w otoczeniu.

Podstawą działania w zakresie nieruchomości jest estetyka, sprawność wszelkich urządzeń, 
rzetelna obsługa i terminowe rozliczenia z właścicielami.FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN