Firma PTH "Transhand" Słubice sponsorem regionalnym programu "Piłkarski Laur"


W dniu 16 września na bazie zawartej umowy słubicka firma PTH "Transhand" została sponsorem regionalnym ogolnopolskiego programu "Piłkarski Laur" Umowe podpisali właściciel programu "Piłkarski Laur" Pan Mirosław Wrzesiński a ze strony firmy Prezes d/s handlowo - ekonomicznych Pan Tadeusz Jacek oraz Prezes d/s technicznych Pan Józef Lorkowski.

Galeria zdjęćFIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN