GBS Bank


Dążymy do efektywności, gwarantującej ciągły rozwój i bezpieczeństwo Banku. Naszym celem jest umocnienie pozycji w pierwszej dziesiątce największych banków spółdzielczych w Polsce. Chcemy być bankiem polecanym przez zadowolonych klientów, usatysfakcjonowanych członków zmotywowanych pracowników.

Misja


Rodzimy kapitał, przynależność do Grupy BPS, ostrożna, tradycyjna bankowość i profesjonalne zarządzanie są gwarantem stabilnej rentowności, satysfakcjonującej interesariuszy GBS Banku.

Klientów traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, realizując zawsze najwyższą jakość i sprawność operacyjną, oferując proste i nowoczesne rozwiązania oraz indywidualne podejście.

Celem budowania wartości dla Klientów, wspierane przez nas aspiracje i kompetencje pracowników oraz ich zaangażowanie wykorzystujemy do tworzenia sprawnych procesów wewnętrznych oraz najlepszych dla Klientów, odbiurokratyzowanych praktyk i produktów. Utrzymywanie trwałych relacji z Klientami przedkładamy nad jednorazowe korzyści z transakcji.

Mając świadomość szczególnej roli jaką pełnimy w życiu gospodarczym i społecznym regionu, działamy w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wartości


Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu wspierają wartości stanowiące fundament kultury organizacyjnej naszego banku: przyjazność i zadowalanie klientów, elastyczność i jakość, trwałe i partnerskie więzi, odpowiedzialność, rozwój i samorealizacja pracowników.

Przyjazność i zadowalanie klientów


Jesteśmy otwarci na potrzeby osób prywatnych, przedsiębiorców, rolników, samorządów lokalnych i instytucji, odkrywamy ich oczekiwania i zaspokajamy je zapewniając kompleksową, profesjonalną i przyjazną obsługę. Klienci są w centrum wszystkiego, co robimy.

Elastyczność i jakość


Wyróżniamy się elastycznością oferty, która zaspokaja indywidualne potrzeby naszych klientów. Osiągamy to poprzez najwyższą jakość, doskonałość operacyjną, uproszczone procedury i fachowe doradztwo, a także indywidualne podejście do klienta.

Trwałe i partnerskie więzi


Budujemy trwałe więzi oraz efektywną współpracę z klientami, partnerami i pracownikami.

Odpowiedzialność


Aktywnie uczestniczymy w życiu publicznym regionu, wspierając lokalną działalność społeczną i oświatowo-kulturalną. Członkom banku gwarantujemy zwrot i oprocentowanie udziałów i satysfakcję z osiągnięć banku.

Rozwój i samorealizacja pracowników


Tworzymy firmę, która daje satysfakcję zawodową i jest atrakcyjnym miejscem pracy dla wszystkich pracowników. Dążymy do rozwoju kreatywności, zaangażowania i wydajności w całej naszej organizacji poprzez ambitną pracę zespołową, rozwój kompetencji oraz sprawdzanie się w przedsiębiorczym myśleniu i działaniu.FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN