Goldi Piotr Gołdyn


Firma „GOLDI” powstała na bazie zdobytych doświadczeń właściciela Piotra Gołdyna, który przez wiele lat zajmował stanowisko dyrektora do spraw współpracy z zagranicą reprezentując w Polsce niemiecki koncern celno – spedycyjny.

W ramach kompleksowej obsługi klientów świadczymy usługi z zakresu:

 1. dopuszczenia do wolnego obrotu (Import) towarów spoza Unii Europejskiej w polskim i niemieckim Urzędzie Celnym, w tym w procedurze 4200,
 2. odpraw fiskalnych importerów nie posiadających niemieckiego numeru NIP w niemieckim Urzędzie Celnym dla towarów, które bezpośrednio po odprawie są przemieszczane w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do innego kraju Unii Europejskiej (procedura 4200).
 3. odpraw fiskalnych importerów nie posiadających polskiego numeru NIP w polskim Urzędzie Celnym dla towarów, które bezpośrednio po odprawie są przemieszczane w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do innego kraju Unii Europejskiej (procedura 4200).
 4. przeprowadzania ostatecznych odpraw celnych w polskich Urzędach Celnych, dla firm nie posiadających siedziby w Polsce, które bezpośrednio po odprawie, przemieszczają swoje towary w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do innych krajów Unii Europejskiej, to jest:
  • rejestracja firmy w Polsce na potrzeby VAT (uzyskanie polskiego numeru NIP),
  • prowadzenie ewidencji wewnątrzwspólnotowych dostaw,
  • sporządzanie i składanie deklaracji podatku VAT i deklaracji Intrastat.
 5. obejmowania towarów procedurą wywozu (Export).
 6. wystawiania karnetów TIR w polskim i niemieckim Urzędzie Celnym.
 7. wypełniania dokumentów CMR.
 8. neutralizacji dokumentów.
 9. Sporządzania deklaracji Intrastat dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.
 10. udostępnianie magazynu oraz sprzętu do przeładunków na terenie TTOC w Świecku.

Agencja Celna Goldi Piotr Gołdyn spełnia warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczy usługi zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE niż Polska (procedura 4200).

Optymalizacja rozliczenia podatk VAT                                                                                                 W chwili dopuszczenia towaru do wolnego obrotu przez przedstawiciela podatkowego w ramach procedury celnej „4200” Klient nie musi odprowadzać podatku VAT z tytułu importu. Pierwotnie powstałe należności podatkowe tytułem podatku VAT importowego rozliczane są w późniejszym terminie, w unijnym kraju przeznaczenia towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Oznacza to tym samym zniesienie przymusu natychmiastowej zapłaty podatku VAT z tytułu importu. Usprawnia to przepływ towarów oraz zwiększa płynność finansową.

Łatwiejsze procedury dla nabywających towary w przypadku odsprzedaży

W przeciwieństwie do procedury przemieszczania towaru do odbiorcy w formie tranzytu, kupujący zwolniony jest z obowiązku dokonywania formalności celnych, otrzymuje on już oclony towar, którym może natychmiast swobodnie dysponować. Musi się on jedynie rozliczyć formalnie z właściwym dla niego urzędem skarbowym z podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług.

Brak formalności rejestrowych                                                                                            Korzystanie z przedstawiciela podatkowego w Polsce do celów rozliczenia importu i następczego WDT uwalnia podatnika od obowiązków związanych z rejestracją i uzyskaniem polskiego numeru podatkowego NIP.

Galeria zdjęćFIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN