Jan Kaczyński koordynatorem programu "Piłkarski Laur" w Wielkopolsce


Jan Kaczyński na codzień współwłasciciel firmy "Orlico Sport" w Poznaniu został koordynatorem programu "Piłkarski Laur" w województwie wielopolskimFIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN