Miasto Gubin partnerem programu "Piłkarski Laur"


W dniu 17 pqździernika 2017 roku w Gubinie podpisano umowę na mocy ktorej Miasto Gubin zostalo partnerem ogólnopolskiego programu "Piłkarski Laur" W ramach umowy przez najbliższe trzy lata w Gubinie rozgrywany będzie noworoczny halowy turniej Torneo Lubuskie Mlodzików.

Umowę w imieniu miasta podpisał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie Pan Jacek Czerepko a w imieniu programu jego włąściciel Miroslaw WrzesińskiFIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN