MZK Kostrzyn nad Odrą


Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą powstały 11 czerwca 1992r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Założycielem Spółki jest Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, który obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów.
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Do naszych zadań należy :

 • dystrybucja i produkcja energii cieplnej,
 • dostawa wody,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz i utylizacja odpadów,
 • utrzymanie i budowa terenów zielonych,
 • utrzymanie czystości dróg, ulic i placów,
 • zwalczanie śliskości zimowej,
 • kompleksowe usługi budowlane,
 • usługi inwestora zastępczego,
 • lokalne usługi transportowe,
 • doradztwo techniczne i ekonomiczne,
 • sprzedaż materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia mieszkań,
 • administrowanie targowiskiem przygranicznym,
 • administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

Zapraszając Państwa do współpracy z Nami możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby dostosować przez Nas usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.

Galeria zdjęćFIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN