SGGW Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – uniwersytet przyrodniczy w Warszawie, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce.

Adres: Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Liczba studentów: 25 000

Telefon: 22 593 10 00

Założenie: 23 września 1816

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) – uniwersytet przyrodniczy  w Warszawie, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jego początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).

23 września 1816 we wsi Marymont założono Instytut Agronomiczny, jego siedzibą był wówczas pałacyk królowej Marysieńki Sobieskiej, pierwszy dyrektorem został Jerzy Beniamin Flatt. Instytutowi przydzielono dobra rządowe – Marymont, Bielany oraz folwarki RudaWawrzyszew i Buraków. Nauka była prowadzone na poziomie elementarnym (kształcenie wykwalifikowanych robotników) oraz wyższym (dla przyszłych ekonomów i zarządców).

W ramach instytutu powstał Rządowy Instytut Weterynarii, całość w 1840 przekształcono w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Próby rusyfikacji polskich szkół doprowadziły ówczesny instytut na skraj likwidacji, szkoła została przeniesiona najpierw do Puław, a potem do Rosji. Do stolicy Polski wróciła w 1918 roku wraz z odzyskaniem niepodległości, uczelnia została w 1919 roku upaństwowiona i przemianowana na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszymi jej wydziałami były rolniczy i leśny, od 1921 także ogrodniczy.

W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła tajne nauczanie, po zakończeniu działań zbrojnych jako pierwsza uczelnia w Warszawie wznowiła działalność akademicką już w 1945 roku.

Wkrótce nastąpił dalszy rozwój uczelni, do szkoły przydzielono w 1952 wydział weterynaryjny, pierwotnie należący do Uniwersytetu Warszawskiego, później powstały wydziały melioracji rolnychtechnologii drewnazootechniki i sekcja kształtowania terenów zielonych, dziś znana pod nazwą sekcji Architektury Krajobrazu.

W 1956 roku decyzją Rady Ministrów SGGW otrzymała tereny na Ursynowie oraz sąsiadujące gospodarstwa WolicaNatolin i Wilanów, tam właśnie postępował rozwój uczelni – powstały wydziały techniki rolniczej oraz żywienia człowieka (1973). Zagospodarowanie terenu kampusu jest dziełem dr. inż. Przemysława Wolskiego. Ostatecznie na całkowite przeniesienia kampusu na Ursynów zdecydowano się w 2001 roku.FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN