Społem PSS


Spółdzielnie spożywców zrzeszone w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" skupiają w swoich szeregach blisko 120 tysięcy członków. Liczba ta jest zmienna, gdyż spółdzielczość spożywców jest organizacją otwartą i każdy kto spełnia warunki statutu spółdzielni, wpłaci wpisowe i udział może być przyjęty w poczet członków. Spółdzielczość to samorządność. Co znaczy, że członkowie są gospodarzami spółdzielni i mogą wpływać na jej gospodarkę oraz bieg wszelkich wydarzeń.

"Społem PSS" Słubice jest przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynku handlu detalicznego towarami spożywczymi. Ta spożywcza siec sklepów gwarantuje szeroką paletę towarów najlepszej klasy w atrakcyjnej cenie. Każdy klient, wykorzystujący ofertę sklepów "Społem PSS" może liczyć na częste promocje, jak również miłą obsługę. Placówka gwarantuje dodatkowo komfortowe godziny działania i nieustannie rozszerza gamę oferowanych towarów.

W 2006 r. PSS „Społem” w Słubicach świętowała 50-lecie istnienia. 20 listopada 2011 r. PSS „Społem” w Słubicach zakończyła działalność, a  20 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze wykreślił ją z rejestru sądowego. Na bazie spółdzielni powstała spółka Społem Słubice sp. z o.o. siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Słubicach

Przedsiębiorstwo "Społem PSS" odnajdziesz w rejestrze gospodarczym pod numerem NIP: 5980003003.

FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN