Zakład Usług Wodno - Ściekowych Słubice


Zakład Usług Wodno-Ściekowych jest spółką komunalną zajmującą się produkcją i dostarczaniem wody pitnej oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków na terenie Gminy Słubice. Oprócz kompleksowej obsługi prawie 20-tysięcznego miasta oraz 11 wsi, świadczymy usługi odbiorcom indywidualnym oraz licznym przedsiębiorcom. Zakład w obecnej formie istnieje od 1996 roku kiedy to decyzją Rady Miejskiej w Słubicach wyodrębnił się z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Jesteśmy dynamiczną i nowoczesną firmą posiadająca dobrze wyszkolonych i doświadczonych pracowników, wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oraz wszechstronny park maszynowy. Stosowana przez naszą firmę nowoczesna technologia pozwala do minimum ograniczyć wszelkie uciążliwości związane z realizacją zleceń. Dzięki ciągłym inwestycjom w sprzęt, infrastrukturę oraz kapitał ludzki spółka nieustannie się rozwija i jest pozytywnie postrzegana na lokalnym rynku.FIRMA PERLIK  DWÓJKA MOS GUBIN  zslIt gUBIN  mos gUBIN